APP Autonom Psykolog Partner AB  tillämpar avtalad skriftform  för erbjudna tjänster.