Individsamtal

Individsamtal har en förenande karaktär och lämpar sig för användning när individen behöver bearbeta och anpassa sig till en ny situation efter, alternativt inför, en mer omfattande arbetslivsförändring. Individsamtalet fordrar att individens problem är känt och direkt bearbetbart.

Ett rehabiliterande individsamtal är behjälpligt för en medarbetare som exempelvis drabbats av sjukdom eller olycka och som i sitt arbete har behov av att psykologiskt hantera en fysisk eller kognitiv nedsättning. När individsamtalet har ett rehabiliterande syfte följs individen på sin väg tillbaka till ett fungerande arbetsliv. Insatsen påbörjas i dessa fall under individens sjukskrivning och fortgår förslagsvis även efter det att individen återgått i arbete. Individsamtal kan även användas förebyggande med syftet att avvärja risk för sjukskrivningar.

Ansvarig konsult är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut.

kontakt@psykologpartner.se