Individutredning

En arbetspsykologisk individutredning kan behöva genomföras om de problem som påverkar individens arbetsförmåga och arbetsprestation inte tidigare klarlagts. Exempelvis kan det finnas brister i kunskap och förståelse om varför en medarbetare i sitt arbete inte förmår att bibehålla sin koncentration och sin uppmärksamhet, om varför en medarbetare plötsligt fått minnes- och inlärningsproblem, om varför en medarbetare inte förmår planera och organisera sitt arbete tillfredsställande eller om varför en medarbetare upplever relationsproblem på arbetsplatsen.

Utredningens inriktning kan vara antingen en psykologisk delutredning i FMU, en omställningsutredning inför nya arbetsuppgifter, en psykologisk arbetsförmågebedömning eller en mer kvalificerad arbetspsykologisk utredning med neuropsykologisk inriktning.

APP AB använder marknadens främsta psykologiska metoder och test vid kartläggning av intelligens, kognitiva funktioner, stresshantering, personlighet, interpersonella problem och liknande. Adekvata test väljs selektivt ur ett omfattande psykologiskt och arbetspsykologiskt testbatteri.    

Ansvarig konsult är legitimerad psykolog.

kontakt@psykologpartner.se