Omställning och rekrytering

I samband med omställning till nya arbetsuppgifter för företagsanställda kan förutsättningar skapas för ett lyckat utfall om den enskilde arbetstagaren genomgår ett antal psykologiska bedömningar med relevans för den nya arbetssituationen. En omställningsutredning genomförs av legitimerade psykologer med arbetspsykologisk inriktning, som använder tester och metoder enkom tillgängliga för legitimerade psykologer.

Utifrån uppdraget och i samarbete med uppdragsgivaren, den anställdes chef, företagets rehabiliteringsansvarige och den anställde själv klarläggs förmågan att hantera en ny arbetssituation, beaktandes såväl direkta som indirekta relevanta förmågor. Det kan avse talanger, allmän intelligens, personlighet, samarbetsförmåga, stresstålighet och liknande.

APP ABs team av psykologer, organisationspsykologer och ekonomer kan bidra med ett kvalificerat urvalstöd i samband med rekrytering av ny personal. Ett sådant urvalsstöd innefattar användandet av kvalificerade psykologiska och arbetspsykologiska tester och metoder, som är tillgängliga endast för legitimerade psykologer, vid bedömning av aspiranternas personliga förmågor och praktiska samt teoretiska kompetenser. Därutöver görs en bedömning av de ansökandes sociala och kommunikativa förmågor i en faktisk gruppsituation. Även en individuell djupintervju genomförs. Rekryteringsutredningen sammanställs skriftligt och återrapporteras till ansökanden och uppdragsgivaren gemensamt.

kontakt@psykologpartner.se