APP Autonom Psykolog Partner AB

APP Autonom Psykolog Partner AB är ett Uppsalabaserat tjänsteföretag med arbetspsykologisk inriktning. Företaget erbjuder kundanpassade insatser inom områdena psykosocial gruppträning, individsamtal, individutredning samt omställning och rekrytering. APP ABs konsultationserfarenhet sträcker sig alltifrån börsnoterade industriföretag till kommunala verksamheter, alltifrån personalhandledning till kvalificerade psykologutredningar av enskilda medarbetare. Via länkarna ges åtkomst till kortfattade och översiktliga presentationer av företagets fyra tjänsteområden vars insatser alla bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

APP ABs kunder är företag och organisationer med behov av att lösa redan existerande arbetspsykologiska problem, med önskemål om att förhindra en framväxt av psykisk ohälsa hos medarbetare och chefer eller med ett rådande läge av omställning alternativt rekrytering av personal. Varje kunduppdrags mål, omfattning och genomförande utformas i samråd med uppdragsgivaren.

APP ABs konsulter består av organisationspsykologer, arbetspsykologer, psykoterapeuter, neuropsykologer och ekonomer. Dessa har mer än 25 års erfarenhet av konsultation till företag och organisationer och även egen ledarskapserfarenhet.

Det geografiska upptagningsområdet för uppdrag är i första hand Mellansverige, där tjänsterna företrädesvis utförs i uppdragsgivarens lokaler. En lämplig alternativ lokal kan vårt företag vid behov anordna på uppdragsgivarens ort.

För ytterligare information om tjänsternas innehåll och kostnad eller för att komma i kontakt med enskild konsult, vänligen sänd ett e-postmeddelande till:

kontakt@psykologpartner.se