APP Autonom Psykolog Partner AB erbjuder kundanpassade individutredningar i samband med företags och institutioners Rekrytering, Omställningsärenden och Rehabiliteringar.

Arbetet inom företaget utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och leds av legitimerad psykolog med 35-årig erfarenhet av psykologiska individutredningar och med huvudsaklig inriktning mot företag och institutioner.

Tjänsterna som erbjuds beskrivs mer ingående under respektive sida. Kontaktformulär finns under kontakt.