Omställa

Utredning

  • Kvalificerad bedömning erbjuds vid prövning av den anställdes förmåga att upprätthålla sin befattning i samband med förändringar inom företaget eller organisationen, exempelvis vid införande av ny teknik, utökade samt nya krav eller i samband med neddragningar i verksamheten som aktualiserar urval av lämpligaste befattningshavare att i framtiden kunna uppfylla företagets eller organisationens behov av kvalificerade insatser
  • Bedömning görs av allmänintelligens, specialbegåvningar samt av kognitiva grundfunktioner som koncentration, inlärning, organisering och planering
  • Bedömning görs av personlighetsstruktur, anmärkningsvärda positiva och negativa avvikelser som är av betydelse för befattningen