Rehab

Utredning

  • Bedömningen görs utifrån förändringar i befattningshavarens arbetsförmåga på grund av sjukdom eller andra specifika förändringar i livssituationen
  • Omständigheterna kan ha orsakat kognitiva nedsättningar i uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga, minnes- och inlärningsförmåga, planerings- och organiseringsförmåga, som också kommit att ge påverkan på allmänintelligens och i förmågan till arbetets utförande
  • Därtill görs en personrelaterad riskbedömning som kan ha en avgörande betydelse för olycksrisker på arbetsplatsen